Time to say Goodbye

image3909

Time to say Goodbye


Tiden är slagen för att avsluta den här resans bildcollage om ett Indien som jag kom att älska innerligt.


Ett Indien som jag kände mig hemma i och där dagarna avlöste varandra som ett pärlband av skimrande stenar som gav nyanser och djup på så många olika sätt i så många olika dimensioner. Tack vare så många delar som knöts samman till det vi kallar helhet.

Det handlar inte bara om att möta en kultur som påverkar, människor i möten, upplevelser och intryck.


Det handlar om en inre resa likaledes som den yttre. Det kan vi aldrig bortse ifrån. Men ofta är det enklast att inte titta ner eller röra vid djupet för då påverkas vi kanske och det kan i sig vara oerhört smärtsamt, arbetsamt och betungande. Det gör att lätthetens ansikte där ytan ska skimra, poleras kan vara ett enkelt sätt att möta omvärlden men te sig ganska platt. Men det kan likaledes göra så gott, ge nya tankar, reflektioner och utveckla nya tankegångar. Det kan berika och ge möjligheter till andra dimensioner.


Det handlar om människosyn, kunskapssyn, och värderingar av de liv vi lever och verkar i.

Det handlar om gruppdynamiska processer och hur de verkar och får grogrund och utifrån intentioner med det man vill, kan ge och vågar ta emot. Det handlar om ledarskap och framförallt grunden till allt: Det grundläggande, förarbetet inför en resa, där planeringen och strukturen tar form. Det kan liknas vid många metaforiska bilder, som en rätt där varje ingrediens behövs för helheten till middagen, till en orkester där varje instrument har sin klang och ton, eller till en bukett med blommor där varje blomställning ger sin del till helheten.


En resa kan vara en resa för resandets skull, du åker för att koppla av, ligga i solen, äta gott, njuta av bad och varat. Det kan vara en resa där du oroas över minsta förändring där du upplever rädslor och känner otrygghet. En resa kan vara skrämmande, oförutsägbar, kontemplativ, het, kylslagen, äventyrlig, upplevelse rik och alldeles, alldeles underbar..."Precis som en bal på slottet".


Min resa var så omfattande i både den inre och den yttre atmosfären. Den kom att handla om Indien men den hade lika gärna kunnat utspela sig någon annan stans, på något annat sätt. Nu knöts mycket samman och fick delar till helhet på många olika plan. Det finns några viktiga delar i den här resan som har så betydelsebärande grunder. Det gör den än mer viktig.

Det gör att det finns ett grundläggande incitament som bär och som för alltid kommer att brinna med ett kärlekens ljus inombords tack vare dessa. Det cirkulära, med en spiralformad rörelse fortsätter att snurra som livet gör där allt på något vidunderligt sätt hänger samman om vi vågar se bortom det linjära tänkandet...Av hjärtat med Kärlek

För alltid givet:
Michael, Kjell och Edith

10

Cricket, The National sport of India

image3905

image3906

image3907

image3908

Vy Från ett bussfönster
image3895

image3896


image3897

image3898

image3899

image3900

image3892


image3901

image3902

image3904