NärhetNärhet

på spegelblank yta

närhet

kombinerar

engagerar

Närhet

Speglar vänskapens band

Närhet

I all sin enkelhet

© Text: Lena M Janson, 2008

2
Matz

Det är någonting fantastiskt med närheten. Att där kunna visa alla sina fel och brister men trots allt veta och känna närheten finns där.

Lena

Matz: Sant så sant!