Livskvalité 27 januari 2010
Så mycket som berör
som smärtar
som tar sig uttryck i andra former och ljus

Insikten om den utsikt jag ser på och befinner mig i
Där känslor blivit så demolerade
så sargade
så fruktansvärt illa tilltufsade

Där upplevelserna bär framåt trots den totala existentiella form som mer liknar en oformaterad vattenpöl
som sakta men säkert torkar upp  och till slut bara är ett minne blott...


Så skulle texten kunna ta sig uttryck, men livet är inte helt så enkelt,

Inte om den emotionella delen med sin omedelbarhet tar sin plats i kupén.

Där avtrycken av den lycka som fanns i stunder bar

Där nuet med allt som det gav fick kraft av att det skulle vara bärande fundamentala pålar

 

Men hur kan någon begära

Hur kan någon tro

Att den som alltid varit på flykt skulle vilja stanna

Vilja våga släppa sitt tag om det enda som känns vid

Tillflykt till nästa

O nästa

O nästa…

 

 

För insikten

Att våga

Att se till det som kan bära frukt

Att vila i den stund av handling som visar det som verkligen är

I handling där inte orden alltid är betydelsebärande för styrkan ligger i det som ges

Med vetskap om det som finns bakom

Annars så är allt betydelselöst

Vilket visar den handling som kommer efter ord som givits i affekt och stor sorg

 

Att påkalla en annans medvetande

Att våga visa

Jag är här

Jag vill

Jag behöver…

Är inte detsamma som att interaktionen är ömsesidig

 

 

Livskvalitén

Innerlighetens källa

fattas så många vilsna själar

Smärtan blir inte mindre

Inte heller vishetens källa kring upplevelsen

Men den bär till insikt även om det blöder ymnigt till livets slutskede.

© Text: Lena M Janson, 2010.

 

Livskvalité 26 januari 2010

Stadsteatern

Lärare för livet...
En pjäs som många skulle se och lära av...
Reflektera över hur vi behandlar varandra

respekten
kärleken
visioner
uppdrag
men för mig till syvende o sist
det som spelar an
som speglar det du möter
det du sår och sedan får skörda...

sen kan man tolka hur mycket som hellst..


Inte bara inom den egna ramen för yrkesidentiteten utan för den person du är och det du ger till den andre.

De ringar du sprider genom dina handlingar och

SOM DU MÅSTE TA ANSVAR FÖR FULLT UT, HELA VÄGEN UT...

FÖRHÅLLNINGSSÄTTET
DET SOM SITTER I DIN RYGGRAD
I MÖTET MED ALLA!

Livskvalité 25 januari 2010

Att i det mörkaste mörker tro på ljusare ljus