Under löven

I september släpper Melissa Denna... och jag säger bara... ja ...

Livskvalité 26 Augusti 2011

Foto: Lena M Janson, 2011

SOMMARMONSUNEN

Sommarmonsunen

Sommarmonsunen rullar in oss i sina varma bolstervågor.
Det känns som om sommaren vände om och vill vila en stund till i vår årstidshamn
För en stund fick jag åter vandra i daggvåta höljen
som omfamnar vandrarens avtryck
Åter känna vindens smekande beröring
Sommarmonsunen rullar in oss i sina varma bolstervågor.
Det känns som om sommaren vände om och vill vila en stund till i vår årstidshamn
Text : Lena M Janson, 2011