Hope for the world

Every child is a hope for the world...
1

Laughing

Laughing is the same everywhere in the world : -D

Reflektion

Reflektion i nuet: Läser en forskningsrapport. I början av 80 talet gick jag ut en utbildning som skulle bli en grund av många framledes inom universitetet väggar. Redan då 1984 påbörjade vi ett arbete med det som idag benämns som formativ bedömning , vilket i sig är så intressant. Tänker på när jag och en forskarkollega diskuterade med några av våra professorer om olika utbildningars förutsättningar och olika paradigm. Det blir tydligare och tydligare för mig. 
i tidigt skede i min grundutbildning fick jag förståelsen för utvärderingens källa till kunskap, utveckling, reflekterande och dokumenterande. Det finns så mycket som vi benämner med nya namn och sätter etikett på som funnits så länge men i andra former, utifrån olika sätt att se på undervisning. Smaka på ordet: Under visning... 
För mig handlar det bland annat om: ZPD- Zone of the proximal development och om ett av mina huvudämnen "Scaffolding" att vara en pedagogisk stödstruktur. Det handlar om KASAM- Känsla av sammanhang. Formativ bedömning är intressant då det handlar både om ett själv- reflekterande, att ha en framåtsyftande återkoppling och att växa i och med sitt lärande. Funderar starkt på att gå in i forskningen igen...det finns så mycket att fördjupa sig i