Elden

Elden brann
och himlen färgades av alla dess nyanser
där i stunden av ett ögonblick 
fick den själ som trodde sig få frihetens vingslag besjälade i en stund av harmoni 
med vänskapsbaand i lugnets vila
Han omgavs plötsligt i ljuset av ett kraftslag
liggandes bland folkmassornas frånvarande blickar
Oprovocerat våld
av en sjuk själs handslag
med stilettvass egg i ett andetag...
Vart är vi på väg?

Livskvalité 30 April 2014

Förväntan...

Livskvalité 29 April 2014

Tacksam för nuets nu...