Livets mörker

 
 
 

Nuet är här

Nu är här
jag ser
känner och förhoppningsvis lär
Nu är här 
och jag ber att nuet som hjärtat bär 
får ge plats till en sfär 
där krafter ger
där kärlekens ljus när
©TEXT: Lena M Janson 2014

Livskvalité 15 November 2014

Ser det från månen
Helvettet på jorden
men vad gör vi
vad gör du
vad gör jag
Ansvar 
Mod att säga stopp
mod att säga nej
jag tror'och jag älskar