Den tid som vilar framför

Så mycket jag vill säga,
så mycket jag vill höra och förstå.
Så mycket jag inte längre vill bära eller äga
så mycket av ljus som behövs sättas på
 
Nuets lotteri kan visa mörker som ljus
Där vindarna strider med ljudvågor och havsbrus
Ett steg från ett stenbelag brant stup 
som går ner till ett oändligt djup
kan likväl vara ett steg åt dess motsatta håll
där klanger går till dur istället för till moll
 
Så mycket jag vill säga,
så mycket jag vill höra och förstå.
Så mycket jag inte längre vill bära eller äga
så mycket av ljus som behövs sättas på
 
Den tid som vilar framför 
tar sin ansats i en kammare omgiven av en mängd val
Vad som kommer bli rätt eller fel,  det blir vad som sig bör
Allt sätts i relation till det som ges, oavsett vanmaktens eventuella kval
 
Så mycket jag vill säga,
så mycket jag vill höra och förstå.
Så mycket jag inte längre vill bära eller äga
så mycket av ljus som behövs sättas på
 
Lyric © Lena M Janson

Livskvalité 29 mars 2015

En stilla promenad tillsammans med mig själv och alla tankar...

En liten ängel i mitt hjärta

En liten ängel i mitt hjärta
 
 
 
Tänder ljus för en liten gosse som skulle fyllt åtta år idag