Resonans mellan vänskap och romans

Det finns en resonans mellan vänskap och romans
En klang som kan vandra i vackraste dur  
Där känslor spelar fritt med både
Alt och på gehör som i ur o skur
En känsla av tillhörighet 
Av enklaste tillgivenhet
En värme av kravlöshetens rand
Där känslostormar ryter i vågens rand mellan sand och ett obebott land

Jag finns här
vill alltid vara där
För dig sa du
Kommer alltid stå vid din sida 
Ögonblick kan stanna kännas som ett himlavalvs  vintergata

Vardagen kom ikapp 
Det var jag som enligt dig bara fortsatte tjata
Tjatade om livets väsentligheter 
Ville aldrig ha eller härbärgera några hemligheter 
Behöver inte dessa mer i mitt liv
Men tonen valdes 
Den lades i moll
Jag var bara en
Sorgesam Biroll
Det som söktes och vaskades in i en kropps soll 
Var jakten på ett guld 
I förgänglighetens kjollfoll
Allt som blev var 
Var toner av en sommars solskens dar
Det är det enda som nu 
är kvar
©lenamjanson

resonans kärlek vänskap tro hopp kärlek dikt tanke Lena M Janson tjat kärlekensband
1

Vår själ


©Photo : Lena M Janson 2016

Tänker att ...En kanna som är hel kan vi fylla till bredden...en krackelerad  kanna kan man förvisso fylla upp men när sprickorna inte längre håller samman då faller kannan itu och då kan vi inte fylla den med någonting... 
Vår själ -Lena M Janson


#photolenjangel #själ #soul #careofouerlife #

Ljusgåva


©Foto: Lena M Janson

Fick ett ljus i gåva/ doftar underbart! Lyser länge- länge!
Lena M Janson - gåva - ljus