Den vilda

-♥-Tillägnad Barbro-♥-

image2174

Den vilda

Hon som ingen rår på

Som hämtar sin kraft

Ur sitt ursprung

Den som vår växtlighet vilar på

som inte alltid alla kan inse, kan förstå


Den vilda

Från vikingafäders starka handslag

Med sinnelag för det fria

Snirklandes sin egen väg

Med styrkan från jorden, himmelen och havet

Solen och månen som själsfränder

Vilar i trygghet under kalla tider

Vaknar så till liv efter rofylld vila

Hård jordskorpa Luckras upp

efter värmestrålar som jordmån tina

Liv


Den vilda

Hon som i sitt hjärta bär

Det som ibland glömmes bort

som bär frukt av renhet, törst,

Av begär

Livselixiret

det vilda

otämjbara

där jag vill vara

Där jag vilar i frihetens rum

speglas jag av det vår jordemor mig givit


Hon

Den vilda


Det är Du


Det är Jag


Det är Vi© Text: Lena M Janson, 2007*

2

20 år har gått...


image2173

Ser ljuset i björken, minns de dagar som för 20 år sedan påverkade mig så starkt, som gjorde att mitt liv fick återigen en ny vändpunkt.
Har funderat mycket över vad som hände, och bearbetat det på många olika nivåer. En del är mer välgenomarbetade andra mindre. Har använt mig av just den egna empirin i studier genom åren för att skriva av och om.  En uppsats i en magisterutbildning ligger som underlag i och kring denna händelse.
Tankar om hur detta arbeta ska användas har kommit och gått.


Att föda ett barn för tidigt har många med mig varit med om, jag var en av dem som fick en liten tös tre månader för tidigt, genom att både hon och jag var en hårsmån från en annan sida och då rörde det sig om minuter. Jag fick Preeclampsi/ toxicos som påverkade fostret så till den grad att barnets hjärtverksamhet gick ner från 160 till 48 på några få sekunder. Då hade jag legat inne för observation, utredning under flera dagar, forslats mellan två sjukhus då det ena insåg att de inte hade varken kompetens eller utrustning för det som de uppenbarligen misstänkte. Det blev bestämt ett katastrofsnitt och med det till följd traumatiska upplevelser för mig. Bebisen kom till världen 1010 gram stor. Det blev början på en helt ny historia. Ljuset i björken kom i en stund av en emotionell upplevelse. Jag var åter där...

10

Livskvalité 30 oktober 2007

Det kom post.....

image2172

När jag läser det som skrivs,
kan jag bara inse vilken ofantligt vacker gåva jag har som får uppleva
och vara en del av någonting så stort som livet innebär.

Att vänner bryr sig, skriver vad de känner,
 upplever, är i,
att det finns toner av
samklanger 
att melodierna strävar
mot att beröra och beröras.

Det är Livskvalité!

Av hela mitt
innersta;
Tack
!

5