Mynt på jesu tid

image1379

Påskvandringen med barnen i skolan resulterade i att vi fick se ett mynt från fornstora dagar....
2

Errare humanum est, perseverare diabolicum

Vanitas vanitatum et omnia vanitas -- "Fåfängligheters fåfänglighet, allt är fåfänglighet"

Pacta sunt servanda -- "Avtal skall hållas"

Mendacem memorem esse oportet -- "En lögnare måste ha gott minne"

Ira furor brevis est -- "Vreden är ett kort vansinne"

Veritas odium paret -- "Sanning skapar hat"

Ut ameris, amabilis esto -- "Var vänlig, så blir du älskad"

Ubi fumus, ibi ignis -- "Ingen rök utan eld"

Nihil lacrima citius arescit -- "Inget torkar fortare än en tår"

Hodie mihi, cras tibi -- "Vad som är åt mig idag, är åt dig imorgon"

Munit haec et altera vincit -- "Den ena försvarar och den andra erövrar"

Scintillae parvae praebent incendia magna -- "Små gnistor åstadkommer stora bränder"

Tempora mutantur nos et mutamur in illis -- "Tiderna förändras och vi med dem"

Repetitio est mater studiorum -- "Upprepning är inlärningens moder"

Tres faciunt Qui tacet, consentire videtur -- "Den som tiger tycks samtycka"

collegium -- "Tre gör ett sällskap"

Gloria victis -- "Ära åt den besegrade"

Fortuna caeca est -- "Lyckan är blind"

Fide, sed qui, vide -- "Lita på, men ta reda på vem"

Fas est ab hoste doceri -- "Man bör lära sig även av sina fiender"

Errare humanum est, ignoscere divinum -- "Att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt"

Errare humanum est, perseverare diabolicum -- "Att fela är mänskligt, att göra om felet är ett djävulens verk"

Festina lente ! "Skynda långsamt"

Lex dura, sed lex -- "En hård lag, men en lag"'

Barba non facit philosophum -- "Skägget gör inte filosofen"

Amor vincit omnia et nos cedamus amori -- "Kärleken övervinner allt, så låtom oss besegras av kärleken"


Carpe diem -- "Fånga/'Njut av' dagen!

2

Ex oriente lux

Ex oriente lux
Från öster kommer ljuset