Här är polisen som mitt i gatan står...Här är polisen som mitt i gatan står
Han visar hur man kör
han visar hur man går
ibland visar stopp
och då är gatan fri
då ilar alla bilarna så fort förbi....H

Fredrik Af TrampeMed toner som balsam för öronen och själen gav Fredrik hos Lasse i Parken.
2

Godnatt min jord

8