Barnens parti

Barnens parti

I min värld önskar jag att vi hade 'Ett barnens parti'. Ett parti där barn och vuxna tillsammans samverkar för en framtid där våra barn med all sin kompetens ger vuxenvärlden sina tankar och önskningar från övergripande mål till att få det nedbrutet till nuets viktiga betydelsebärande del som är! 

Jag önskade att jag skulle vara med och starta ett sådant parti. Där skulle Sveriges alla barn ha en given röst i att vara med och bestämma! 

Där skulle varje barn ha Barns Rättigheter som styrdokument. 

Där skulle varje barn mötas med KRAM- Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod! 
Där skulle det vara givet att varje skola skulle arbeta dagligen med barnkonventionen - där elevsamverkan alltid skulle stå i fokus.

Där skulle Barnens parti se att Kamratrådet med dess mjukvaror i innehåll ( Livskunskap- livets kunskap ) vara lika självklart som att alla får äta en näringsrik lunch med en salladsbuffé så berikande. 

Där skulle Barnens parti se till att skolans alla pedagoger skulle vara så väl förtrogna med barnkonventionen och alla dess 54 artiklar att de skulle kunna bli väckta i sömnen och berätta om dem.

I barnens parti - Där skulle alla vuxna ingå en ed på att alltid ge alla barn de grundläggande överlevnadskunskaperna i naturens skog och mark. Vad kan vi äta, dricka, ta skydd, göra upp eld etc. 
Där skulle alla barn få möta de vuxna som slagit följe med djur och natur från barnsben, som kan vägleda och ge en kunskap som är så basic att många av oss i vuxenvärlden inte ens vet vem som är nedbrytare, vad vril, knosa är, hur naturen bryter ner döda djur. Vilka träd använder vi till... Vilka är mjuka, hårda, vilka arter är proteinrika, vad kan vi lägga på ett sår om vi behöver desinficera och inte har med oss 'skolmedicin' etc.

Där skulle alla barn lära sig simma, orientera och åka skridskor (och vuxna som inte vågat eller haft möjlighet skulle också få det ) 

Där skulle lekens betydelse in i lärandet, där skulle lärandet alltid ske utifrån lustfylldhet, nyfikenhet, stimulans, utvecklingsnivå och individens behov vara i fokus. 

Där skulle den första motionen/ handlingen vara att ge förskolor, skolor så många vuxna jobb så att  alla barn hade möjlighet att bli sedda, bekräftade, lyssnade till. 
Där skulle alla skolor vara trygga platser.
Där skulle alla veta vad en kränkning är och alltid respektera de sju diskrimineringsgrunderna- då behövde aldrig ens ordet mobbning komma på tal. 
Där skulle skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling vara det dokument som alla vuxna alltid utgick ifrån...

I barnens parti skulle vi alla se till att alla barn fick den vård de har rätt till så att mamma och pappa slipper kämpa med det samtidigt som de är så oroliga för sitt älskade barn. 

Där skulle varje snäcka, varje sten, varje avtryck vara lika värdefull oavsett hur de såg ut...

Där skulle alla mammor och pappor ha tid att umgås med sina barn så då behövde de inte jobba så långa dagar. Då skulle fler få jobb... 

Där skulle alltid barnens talan vara först på agendan... 

Lite så tänker jag denna morgon efter en lång natts tankar om kommande arbete att arbeta för... 
CopyrightPhoto: Lena M Janson 2015FN - Skola - UNICEF - artiklar - barn perspektiv - barnens parti - barnkonventionen - mänskligarättigheter

Blogga för varenda unge - för världens barn

         
 
 
Valet var lätt!
 
Valet jag faktiskt verkat för sedan barnsben!
Att som barn få rätten att bli sedd, bekräftad, lyssnad till, tala, få berätta, säga sin mening, få och våga fråga och tas på allvar! 
Rätten att få känna trygghet, bli älskad, leka, få vara barn! 
Rätten till respekt!
Rätten att bli lika behandlad och rätten att inte bli kränkt!
 
Valet att få vara bloggare för varenda unge, för världens barn!
För våra stjärnljus!
Något av det värsta jag vet är när stjärnljuset släcks i ett barns ögon- det har och är ett motto för mig att verka för i alla lägen- tända stjärnljusen och låta dem få lysa! 
 
1