Den innersta hemligheten

Någonstans är vetskapen
om
Någonstans kom orden åter upp i ljus av ett
nu
Åter fångades en essens in av all den berättelse som sades
vara
men som i en själ visade något annat
Åter kom insikt
till att bli utsikt
 
©Lenjangel
 
Lenjangel blogg

Regnet kom


Regnet kom som tårar på en mjuk kind. 
I nästa sekund blåste en stillsam vind 
Men ack så kall
Droppar frös genast till snökristall
Nejden omslöts av ett bolster så vitt i sin nyans
Tystnaden råder i min kammare
Och åter en natt bereds sömnen en vilsam chans
©Lenjangel
 ©Foto: Lena M Janson 2015
Dikten - bilden - känslan

Ord som ger glädje

Ord som ger glädje 
som ger kraft
Ord som bereder en ny följd
som tar ner uppskjuten sköld
En mening som utbyts av ett då till ett nu
möter en tanke 
i ord
som ger glädje
 
©Lena M Janson2015
Dikten - glädjen - orden