EgoLivskvalité 7 september 2015

Dags att rensa

Livskvalité 6 september 2015

Värmen från en moderlig godhjärtad själ som kändes rakt in. Som bjöd in och visade det som direkt bar och som såg...