När drevet går...

När drevet går... vad har vi då att sätta emot

När drevet går... möts nära och kära av ondskefulla hot

När drevet går ...finns inte etiken i ljusets fönster

När drevet går... skönjer vi liknade mönster

När drevet går... viskar röster bakom berg och i en och annan vik

När drevet går... går vissa över illaluktande lik

När drevet går... finns bara en väg ut

När drevet går... står den rakryggade kvar tills eländet är slut ♥

© Text : Lena M Janson, 2011

När drevet går ..När drevet går... vad har vi då att sätta emot
När drevet går... möts nära och kära av ondskefulla hot
När drevet går ...

Hilary Devey - a wonderful human being

Hilary Devey

What a wonderful human being….

With a big heart.

 

Med ett hjärta av innerlig värme visar hon vägen i sitt förhållningssätt att värdet i livet ligger i mötet med en annan. Vad jag tycker hon är stor i sitt handlingsförfarande. Av det som är av vikt o värde i livet ger hon möjligheter till. En kvinna värd all respekt och jag hoppas hon själv får möta allt gott.

Att se någon man håller av så starkt och så innerligt som möter missbrukets mörka sidor är inte lätt att alltid förstå och handla utifrån. Att maktlöshetens ansikte trots den kärlek som omgärdar personen har så finns inte annat än tron på att det en dag skall vända . Men det är inte alltid det gör det… den sidan är tung att leva med. Det kan hända vem som helst och då kan jag bara önska att det finns livbojar kring de personer som utsätts och som delar den vardag som följs i dess spår.

Hilary gjorde någonting konkret av sin situation och jag beundrar detta stort. Tänk om fler hade den utsikten mot omvärlden, då skulle den se allt bra mycket bättre ut.

När näring gesNär näring
omvårdnad och värme ges
då grönskar en taggig själ
när det börjar sina på rikedomen av närande behov
och utebliven omvårdnad
då tappar allt sin glans
då barrar det till slut på bar kvist 
och ingenting av det som var finns kvar

© Text: Lena M Janson, 2009 ♥

2