Ur ett blads arkiv

Igår fick jag möta en älgko med fjolårskalv, en älgtjur, flera rådjur, rödmyror, humlor, fåglar, två tranor i dans, två svanar på en myr, en massa får, lamm, kossor, hästar , bästa hundarna och den vita fjärilen ...
 ©Foto: Lenjangel15
 
 
bok, - djur

Hennes beslut

Nuet 

Sitter med det som ska fyllas

där varje bokstav bildar ett sammanhang som pockar på att sätta sina avtryck.

Trots detta kommer förlamningen

den är som en stor svulst som växer sig allt större i kapp med den tid som löper. 

 

Orden finns där, tankar likaså men fruktan av ett tillstånd där allt återupprepas i en sargad själ växer sig allt starkare.

Hon vet vad hon vill, det har aldrig tvivlets aura fått ta plats för.

Hennes inre viskar om och om igen

ordets makt

ordets gåva av det som kan bära i ljus som mörker

Det som sätter ljuset på det mörka

Det som får kroppen en gång för alla helad. 

 

Beslutsamheten intar en position

där tvivlet måste träda undan 

Där startar det som nästa kapitel vill ge-

Sammanfattningen för att gå vidare...

Bloggblad

Ur ett bloggblad 2011...Tänk att hänga tvätt ute den 26 november...