Livskvalité 19 Februari 2015

Åter på gammal välkänd mark där avtryck sats på så många skilda sätt. I glädje som sorg i Minnenas allé ...
Foto: Lena M Janson, 2015
 
Lärarhögskolan Universitet - Photo Lena M Janson - glädjen - minnen, sorg, smärta

Bio Rio

Riobio- nostalgi intill Street
Foto: Lena M Janson
Bio Rio