Livskvalité 28 juni 2015

Det ska va gött å leva
Annars kan det kvitta...

Livskvalité 27 juni 2015

Sol i hjärta
Sol i sinne 
Sol i minne

Kärlek från en vacker själ