Livskvalité 30 september 2015

I detta nu i en tystnad som bara bryts av en väggklockas träget kämpande av tick- tack,  vaknade jag till.  Blickade ut mot en mycket, speciell stjärna. En stjärna som den sista tiden lyst än klarare, än starkare för var gång jag blickat upp mot himlavalvet. Det var som om den  lyste med sin styrka & kraft rakt in i min iris i det mörker som omgavs i rummet.  Den gav mig tillbaka nuet och helt plötsligt dök bilden av den senaste drömfrekvensen upp. Underligt är inte underligt om de övriga sinnena utöver de fem vi oftast samtalar om får ta plats. Nu kom änglakortens meddelande att bli än tydligare. 👼🏼♥️🙏🏼♥️👼🏼