Vår själ


©Photo : Lena M Janson 2016

Tänker att ...En kanna som är hel kan vi fylla till bredden...en krackelerad  kanna kan man förvisso fylla upp men när sprickorna inte längre håller samman då faller kannan itu och då kan vi inte fylla den med någonting... 
Vår själ -Lena M Janson


#photolenjangel #själ #soul #careofouerlife #