Det finns en bild...

Det finns en bild
En bild av det som var
En bild av det som är
En bild av det som kan komma

Som betraktare ser jag det som var, kan förstå till en viss del, försöker förstå bara för att jag verkligen vill.
Hör en berättelse samtidigt som alla dessa fragment bildar likt ett pussel del för del. Allt för att försöka få en helhetsbild av ett så komplext levnadsöde som inte helt enkelt låter mig förstå...
En bild av ett då
En bild som var

En bild av ett nu
Där finns jag
Går bredvid
Försöker fånga upp
Fånga in alla dessa nyanseringar som går från ljusaste klanger
Till den mörkaste dur. Där varje tonartshöjning förenas med instrument som inte alltid finner samklang med varandra.
En spretig orkester som tidsvis måste organiseras så varje finstämt instrument får sin rättmätiga plats...
Det tar tid
Tid att öva, tid att organisera
Tappade lustar, tro på att kunna spela kräver sin tid...
Tolerans,viljan, tron på att det ska gå, kraften och energin som krävs, att det finns hopp om samklang
Nuets tonarter i spektrat av moll till dur - den bild som är

En bild av det som kan komma
Den är suddig och skönjer siluetter
Färgskalan går från den grå till transparent
Den bär en palett med regnbågens nyanser som framträder i olika starka till svaga nyanseringar.
Här finns bara valens olika vägskäl bakom en dimridå
Här är jag som betraktare bara den som står bredvid
Bilden av det som komma skall
Den är där och väntar på att bli målad
Att framträda utifrån de kulörer livet ämnar ge

En bild ...

©Text:Lena M Janson juni 2016