Tomrum

Ett samtal 
här 
Ett där
En signal 
Några innehållslösa meningar
Ytlighetens chimär
Inget djup 
Ingen fråga
Bara den svarta jordens tomma skåra
En själ
Ett öra 
En gång varm i klang av innehåll 
I samtal 
Från klarhet till klarhet
Nu kall och kort 
Känsla så tom 
Lämnar  spår av
En dörr 
Som en gång stod på glänt
Glänt till en vision av något stort
Något okänt
Nuets kall
Får själens fragment som höll samman på fall
Tom
Så tom
©Lenjangel16