Ledsen/scusate

Lyssnar till Malou Von Sivers i filosofiska samtal med Amelia Adamo och Kjell A Nordström på TV4. Deras tankar om hur vi idag ser på och använder ordet ledsen. Intressanta perspektiv och sätt att se på ett ord som inte alltid används på det sätt det gjorde för ett antal år sedan pga att vi har nya som ger oss en annan bild av känslor och sinnestillstånd. Tänker ändå att för mig är det ett ord jag använder frekvent framförallt i mitt yrke men också i mitt hem. Deras samtal i rutan gav många tankar i stundens nu. 
Tänker att mycket handlar om det sinnelag vi är bärare utav och hur vår individuella sårbarhet ser ut. Allt i ett kontext där både de biologiska, fysiska, psykiska och sociala aspekterna både påverkar och samverkar med varandra. Tror mycket på hur vi påverkas av den miljö vi befinner oss i. Vårt mörka Norden är inte till fördel alla gånger för att ge den kraft som vi kan behöva som individer för att må bra. Självklart är det än fler faktorer som påverkar och gör oss till dem vi är. Hur vårt sinnelag kan ta sig i uttryck i vår vardag.

Jag tror mycket på livet sett ur ett KASAM - känsla av sammanhang - att det påverkar oss många gånger mer än vi tänker och tror. Det som i livet innebär att det är hanterbart, begripligt och meningsfullt.

För mig handlar det om att finna balans. En balans där dessa tre fundamentala delar väger någorlunda jämt. När de inte gör det då kommer "vågen" och det blir gungningar i livscykeln. Ibland rör livets hav upp sig med krafter av vindstyrkor och piskande regnmängder. Det blir till orkaner och kan ge förödande effekter på människan och dess boning. Den huskropp som stod upp med en byggnadsstruktur som skulle hålla i alla väder, som härbärgerat själar under år, faller samman av miljöns, naturens krafter.

När då livet inte ter sig hanterbart, begripligt eller meningsfullt. Vad gör man som individ då? Man kan bli väldigt väldigt ledsen...

I min vrå av världen: 
Under det gångna året har jag gjort val för att hämta kraft, energier i ljuset och stundom värme. Det har varit livsavgörande på många sätt utifrån olika livslägen där ledsamheten fått ta sin plats och också påverkat till förändring.
Höstens resor till Sardinien påverkade och gav kraft som jag inte funnit någon annanstans. Det berodde på många faktorer. 
Nordens mörker fick fyllas med ljus, kylan med värme, sorgens ledsamhet med glädje och hjärtat med kärlek. 
Kan kalla det en överlevnadsstrategi med en blandning av hopp, tro och kärlek. En tro om det goda, levnadsglada och glädjefyllda, ett hopp om livets ljus och dess kraft. En kärlek till natur, kultur och människor. 
Genom:
Att Gå utanför den gängse boxen. 
Att Släppa taget - tryggheten. 
Att Våga - utmana mig själv. 
Att Prova - nytt, ny miljö, kultur, sätt att tänka och handla. 
Att Acceptera ett helt annat sätt att leva.
Allt detta utifrån att inte förstå ett språk som italienska och det algheriska, utan att ha möjlighet till engelskan som bas utan bara förlita sig på kroppsspråk och "google translate". En situation som inneburit många händelser och missförstånd men också ett nytt sätt att titta på både mig själv, omgivning och vilka tankar jag är bärare utav. Det blev också tydligt hur oförmågan att tyda och förstå språket kan få förödande konsekvenser.

Av allt detta kan jag bara lära - en lära av livets bildning.

Maloueftertio, malouvonsivers , ledsamhet, bildning, kyhlén, kasam, - scusate, alghero, onesta, tro, hopp, kärlek, amore, belive,